SMB „Imielin” informuje, że istnieje możliwość podjęcia pracy przez mieszkańców naszej Spółdzielni na stanowisku gospodarza budynku

Możliwa forma zatrudnienia pełny etet w Spółdzielni lub działalność gospodarcza (samozatrudnienie).

Osoby chętne prosimy o złożenie  pisemnej oferty do sekretariatu pok. 25 w biurze Spółdzielni przy ul. Malinowskiego 5