SMB Imielin

Aktualności

2023-02-02

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SMB "Imielin"

2023-02-01

Kadencja Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie 24 stycznia 2020 r. zakończyła się 25 stycznia tego roku

2023-02-01

Zmiana wymiaru opłat od 1 kwietnia 2023 r. - podwyższona przez MPWiK stawka za wodę

2023-01-30

Jak muzyka łączy się z obrazem, czyli muzyczno-plastyczna „Zima w mieście” w klubie A4

Kalendarium

2023-02-06 - 2023-02-11
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami Hirszfelda 16 - Dereniowa 13 (prace wykonywane etapami)