SMB Imielin

Aktualności

2022-12-02

Uszkodzony szlaban przy ul Dybowskiego został uruchomiony w trybie awaryjnym

2022-12-02

Informacja o podziale nadwyżki bilansowej

2022-11-28

Dotyczy budynku przy ul. Dereniowej 7

2022-11-25

Prace naprawcze szlabanu przy wjeździe na ul. Dybowskiego

Kalendarium

2022-12-05 - 2022-12-09
Przeglądy przewodów wentylacyjnych (szczegółowe informacje na klatkach schodowych)
2022-12-05 - 2022-12-09
Wymiana instalacji gazowej - Dereniowa 7
2022-12-05 - 2022-12-10
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami Hirszfelda 18,16 - Dereniowa 13, przeniesienie latarni zewnętrznych.
2022-12-05 - 2022-12-09
Wymiana instalacji gazowej - Warchałowskiego 11
2022-12-05 - 2022-12-09
Przeglądy instalacji gazowych (szczegółowe informacje na klatkach schodowych)
2022-12-02
Przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody z powodu wymiany zaworów podpionowych - Hirszfelda 3 (w godz. 8:30-15:00)
2022-11-28 - 2022-12-02
Wymiana instalacji gazowej - Warchałowskiego 11
2022-11-28 - 2022-12-03
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami Hirszfelda 18,16 - Dereniowa 13, przeniesienie latarni zewnętrznych.
2022-11-28 - 2022-12-02
Przeglądy instalacji gazowych (szczegółowe informacje na klatkach schodowych)
2022-11-28 - 2022-12-02
Wymiana instalacji gazowej - Dereniowa 7
2022-11-28 - 2022-12-03
Przeglądy przewodów wentylacyjnych (szczegółowe informacje na klatkach schodowych)