SMB Imielin

Aktualności

2021-10-13

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” zatrudni pracownika w wymiarze pełnego etatu na stanowisku Głównej Księgowej / Głównego Księgowego

2021-10-12

Raport przygotowany na podstawie ankiety, która miała na celu rozpoznanie potrzeb i określenie znaczenia, jakie mają dla członków SMB „Imielin” poszczególne obszary działalności Spółdzielni

2021-10-07

SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5, ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji instalacji sanitarnych w zasobach SMB "Imielin"