SMB Imielin

Aktualności

2023-06-01

SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB "Imielin" przy ul. Warchałowskiego 1 i Hirszfelda 16

2023-05-31

Dotarły do nas bardzo dobre informacje – dostaliśmy wysokie dofinansowanie!

2023-05-29

Komitety Domowe w naszej Spółdzielni

2023-05-26

Do właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dereniowej 2 i 2A

Kalendarium

2023-06-09
Zakończenie prac związanych z przebudową ciągu pieszo-jezdnego Hirszfelda 16 - Dereniowa 13
2023-06-05 - 2023-06-09
Prace naprawcze w ciągach pieszo-jezdnych (uzależnione od pogody)
2023-06-05 - 2023-06-07
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami Hirszfelda 16 - Dereniowa 13 (prace wykonywane etapami)
2023-06-05 - 2023-06-13
Wymiana nawierzchni na miejscach postojowych przed hydrofornią przy bud. Dereniowa 13