SMB Imielin

Aktualności

2021-04-09

KOMUNIKAT SPÓŁDZIELNI DO MIESZKAŃCÓW SMB „IMIELIN”

2021-04-07

Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana „Imielin” w Warszawie ul. Malinowskiego 5 zatrudni pracownika w wymiarze pełnego etatu na stanowisko Specjalisty do spraw Komunikacji

2021-04-07

SMB Imielin z siedzibą w Warszawie przy ulicy Malinowskiego 5 zatrudni na pełny etat inspektora nadzoru robót elektrycznych, dźwigowych i teletechnicznych