SKŁAD ZARZĄDU

Prezes Zarządu
Rafał Januszkiewicz

Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Tomasz Roślik

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Imielin” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malinowskiego 5 powstała w wyniku podziału SBM „Ursynów”. Spółdzielnia została wpisana do rejestru sądowego 18 lutego 1992 r. i od tej daty działa jako samodzielny podmiot gospodarczy. SMB „Imielin” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 lutego 2002 r. pod nr 0000085177. Numery identyfikacyjne: NIP 525-001-11-31, REGON 010569100.

Spółdzielnia „Imielin” administruje zasobami (położonymi na pow. około 48 ha), na które składa się:

 • 92 budynki mieszkalne,
 • 7 wolnostojących pawilonów handlowo-usługowych.

Zasoby SMB „Imielin” zostały wybudowane w latach 1978-1995 w technologii wielkiej płyty w systemie „Szczecin” oraz w technologii wielki blok w systemie „cegła żerańska”.

Spółdzielnia posiada w swoich zasobach:

 • 5766 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 319 400,89 m2
 • 206 lokali użytkowych na zasadzie najmu
 • 17 lokali  na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
 • 45 lokali usługowych stanowiących odrębną własność.

Liczba członków na 31 grudnia 2022 r. wynosiła 6869.

W 2007 roku SMB „Imielin” rozpoczęła działalność inwestycyjną. W grudniu 2010 roku zakończono realizację inwestycji mieszkaniowo-usługowej pn. „Zadanie I” przy ul. Dereniowej/Płaskowickiej. Osiedle składa się z 4 budynków o wysokim standardzie, ze starannie zaprojektowanym otoczeniem i rozbudowanymi usługami w parterach budynków. W inwestycji zrealizowano 293 lokale mieszkalne, 26 lokali usługowych, blisko 500 miejsc postojowych w dwupoziomowych parkingach podziemnych i ponad 130 ogólnodostępnych miejsc parkingowych naziemnych. Kubatura budynków – 195.000 m3, ponad 4100 m2 balkonów, tarasów i loggii (większość z ruchomymi ekranami szklanymi).

Zadanie III przy ulicy I. Gandhi 27 i 27A oddane do użytkowania na podstawie decyzji ostatecznej z dnia 23.10.2014 r. :

 • 72 lokale mieszkalne
 • 5 lokali użytkowych
 • 100 miejsc postojowych

Zadanie V przy ulicy Dereniowej 10 w Warszawie (oddane do użytkowania na podstawie decyzji ostatecznej z dnia 31.07.2017):

 • 147 lokali mieszkalnych
 • 8 lokali usługowych
 • 357 miejsc postojowych

 

Skład Rady Nadzorczej SMB Imielinna kadencję 2023-2026
 

Agnieszka Bernaś-Coşkun    -    Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Marta Tutka                              -    Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
Joanna Müller                          -    Sekretarz Rady Nadzorczej 
Adam Baryłka
Agnieszka Bieniek        
Małgorzata Gregorczyk -Cendrowska
Anna Kowalska        
Wojciech Kuc        
Łukasz Mazur        
Alexander Miszczenko    
Przemysław Prochera    
Iuliu Rab            
Marcin Romeyko-Hurko    
Piotr Ulicki
Joanna Wiśniewska    

        
Komisja Rewizyjna:     
Przewodnicząca:    Agnieszka Bernaś-Coşkun
Członkowie:             Agnieszka Bieniek, Anna Kowalska, Joanna Müller, Marta Tutka, Łukasz Mazur, Alexander Miszczenko, Marcin Romeyko-Hurko. 

Komisja Techniczna: 
Przewodniczący:    Wojciech Kuc  
Członkowie:             Małgorzata Gregorczyk-Cendrowska, Anna Kowalska, Joanna Wiśniewska, Adam Baryłka, Alexander Miszczenko, Przemysław Prochera, Iuliu Rab, Marcin Romeyko-Hurko, Piotr Ulicki.