Przetargi

Aktualne przetargi
Oznaczenie: 04/TT/2024
Status: Analiza ofert
Termin składania ofert: 28.06.2024r. o godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach przy ul. Miklaszewskiego 14a oraz przy ul. Hirszfelda 12.

Oznaczenie: 10/TE/2024
Status: Analiza ofert
Termin składania ofert: 25.07.2024r. o godz. 10:00

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie ochrony fizycznej i elektronicznej oraz prowadzenie konserwacji systemów alarmowych w budynkach SMB Imielin przy ul. Dereniowej 2, 2a, 2b,2c

Oznaczenie: 05/TT/2024
Status: Analiza ofert
Termin składania ofert: 11.07.2024r. o godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów (wytypowane piony) w budynkach SMB Imielin przy ul. Hawajskiej 1,10,13, Malinowskiego 6, Warchałowskiego 1,11,13, Wasilkowskiego 3,4,6,10,14

Oznaczenie: 07/TTE/2024
Status: Analiza ofert
Termin składania ofert: 10.07.2024 o godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazu w budynkach SMB Imielin przy ul. Hawajskiej 10 i Hawajskiej 14

Archiwum przetargów
Oznaczenie: 28/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 30.11.2023r. o godz. 11:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie robót konserwacyjno-naprawczych instalacji elektrycznej w nieruchomościach SMB Imielin w Warszawie

Oznaczenie: 26/TTE/23
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 30-11-2023r. godz. 10:00

SMB „IMIELIN" z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 Tel. 22 546 19 00, fax 22 644 81 48 Ogłasza przetarg nieograniczony -sprawa nr 26/TTE/2023 na: Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach 
przy ul. Warchałowskiego 2, oraz przy ul. Hirszfelda 16 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Spółdzielni 
(www.smbimielin.pl/współpraca/przetargi) Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 30.11.2023 r. o godz. 9.30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni pok. 22 Wymagane wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
20 OOO zł -za budynek Warchałowskiego 2; 
20 OOO zł-za budynek Hirszfelda 16, Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 
Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Informacje w sprawach przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, tel. 22 546 19 26. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny. 

Oznaczenie: 02/TT/2024
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 29.04.2024r. o godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy elewacji muru oporowego przy budynku Dereniowa 2c w Warszawie

Oznaczenie: 31/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 28.12.2023r. do godz 9:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie ochrony fizycznej i elektronicznej oraz prowadzenie konserwacji systemów alarmowych w budynkach przy ul. Dereniowej 2, 2a, 2b, 2c

Oznaczenie: 20/TTE/23
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 28-09-2023r. 9:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji gazu w budynkach SMB Imielin przy ul. Dereniowa 1 i Hawajska 6

Oznaczenie: 21_TTE_23
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 28-09-2023 9:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wykonanie wymiany pionów elektrycznych (WLZ) w budynkach przy ul. Warchałowskiego 2 i Hirszfelda 16

Oznaczenie: 03/TT/2024
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 27.06.2024r o godz. 9:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachów budynków wielorodzinnych przy ul. Warchałowskiego 7,9,13, Wasilkowskiego 7, Hawajska 12, 18a, Dereniowa 4, Miklaszewskiego 9.

Oznaczenie: 24/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 26.10.2023 do 9:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego budynków SMB Imielin w Warszawie

Oznaczenie: 01/TT/2024
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 26.04.2024r. o godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na "Docieplenie cokołów budynków wielorodzinnych przy ul. Wasilkowskiego 4,7, Warchałowskiego 6,7, Hawajska 2"

Oznaczenie: 25/TTE/23
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 23-11-2023r. godz. 13:30

AKTUALIZACJA 

Wymagania techniczne:

Drzwi aluminiowe, wykonane z termoizolowanych profili aluminiowych o grubości minimum 70mm, o podwyższonej izolacyjności termicznej z wkładami izolującymi, drzwi wykonane w klasie 3 lub 4. Ościeżnica, skrzydło czynne i skrzydło bierne wykonane z najwyższej jakości kształtowników aluminiowych z przegrodą termiczną, łączone ze sobą poprzez klejenie i zagniatanie. Drzwi muszą posiadać podwójne uszczelnienie – w profile skrzydła i ościeżnicy wciskana na całym obwodzie uszczelka gumowa w specjalnie wyprofilowanym rowku, zapewniająca odpowiednią infiltrację powietrza i ciche zamykanie drzwi. Skrzydło drzwi powinno być w pełni przeszklone; bez przewiązki. Przeszklenie szkłem bezpiecznym. W drzwiach jednoskrzydłowych szerokość światła przejścia 1000mm.  

Okucia: 3 zawiasy trzy skrzydełkowe/skrzydło, zamek jednopunktowy z wkładką patentową + klucze dla każdego mieszkania, elektrozaczep rewersyjny, odbój, stopka podporowa, samozamykacz, kantrygiel manualny w drzwiach dwuskrzydłowych.

Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całej konstrukcji drzwi i ścianek musi wynosić maksymalnie 1,3W/(m2K).

KOLOR w-g palety RAL. Oferent na etapie składania oferty poda propozycje kolorów profili aluminiowych, a Zamawiający wybierze nr koloru; nr ten zostanie wpisany do umowy.

 

 

SMB „IMIELIN" z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 
Tel. 22 546 19 00, fax 22 644 81 48 
Ogłasza przetarg nieograniczony -sprawa nr 25/TTE/2023 na: Wykonanie dostawy i wymiany drzwi wejściowych do 
budynków SMB Imielin Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Spółdzielni (www.smbimielin.pf/współpracalprzetargi) Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 16.11.2023 r. o godz. 13.00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023r. o godz. 13.30 w siedzibie Spółdzielni pok. 22 Wymagane wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 OOO zł Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr6010201169 0000 8102 0011 2151. Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Informacje w sprawach przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, tel. 22 546 19 26. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny. 

Oznaczenie: 18/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 21-09-2023 9:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Dereniowej 1, 3, 5 i 7

Oznaczenie: 16/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-07-27 9:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy wewnętrznej drogi osiedlowej przy ul. Dereniowej 1, 3, 5 i 7

Oznaczenie: 14/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-07-13 9:30

SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu uklatek schodowych w budynku przy ul. Warchałowskiego 2

Oznaczenie: 15/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-07-13 10:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pionów elektrycznych (WLZ) w budynkach  przy ul. Warchałowskiego 2 i Hirszfelda 16

Oznaczenie: 13/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-06-29 9:30

SMB „Imielin” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB "Imielin" przy ul. Warchałowskiego 1 i Hirszfelda 16

Oznaczenie: 10/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-06-07 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB "Imielin" przy ul. Warchałowskiego 2 oraz Wasilkowskiego 14

Oznaczenie: 11/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-06-05 10:00

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SMB "Imielin" przy ul. Malinowskiego 5 w Warszawie

Oznaczenie: 07/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-04-27 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany wodomierzy w budynkach SMB "Imielin" w Warszawie

Oznaczenie: 01/GK/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2023-02-16 9:30

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej SMB "Imielin"

Oznaczenie: 27/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-11-17 9:30

Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami Dereniowa 13 - Hirszfelda 16

Oznaczenie: 26/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-11-03 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany pionów elektrycznych w budynkach przy ul. Hawajskiej 12 i 17

Oznaczenie: 23/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-10-13 10:30

Przetarg nieograniczony na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy budynkami przy ul. Dereniowa 13 - Hirszfelda 16 - Hirszfelda 18 SMB "Imielin" w Warszawie

Oznaczenie: 22/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-10-13 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowej w budynkach Dereniowa 7 i Warchałowskiego 11 SMB "Imielin" w Warszawie

Oznaczenie: 20/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-09-08 9:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę podpionowych zaworów cyrkulacyjnych instalacji c.c.w. w budynkach SMB "Imielin" w Warszawie

Oznaczenie: 18/TTE/2022
Status: Anulowany
Termin składania ofert: 2022-08-11 9:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę podpionowych zaworów cyrkulacyjnych instalacji c.c.w. w budynkach SMB "Imielin" w Warszawie

Oznaczenie: 13/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-04-28 9:30

Przetarg nieograniczony na prowadzenie robót konserwacyjno-naprawczych instalacji elektrycznych w zasobach SMB "Imielin"

Oznaczenie: 12/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-04-14 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zasobach SMB "Imielin"

Oznaczenie: 08/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-03-17 9:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Wasilkowskiego w SMB „Imielin”

Oznaczenie: 10/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-03-17 11:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Hirszfelda w SMB „Imielin”

Oznaczenie: 09/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-03-17 10:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Hawajska w SMB „Imielin” 

Oznaczenie: 01/GK/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-17 9:30

Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Imielin"

Oznaczenie: 06/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-15 11:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Hirszfelda w SMB „Imielin”

Oznaczenie: 05/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-15 10:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Hawajska w SMB „Imielin”

Oznaczenie: 04/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-15 09:30

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących instalacje fotowoltaiczne” w wybranych budynkach enklawy Wasilkowskiego w SMB „Imielin"

Oznaczenie: 02/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-10 10:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach  SMB „Imielin” przy ul. Wasilkowskiego 10 oraz przy ul. Hawajskiej 4 i 17

Oznaczenie: 01/TTE/2022
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2022-02-10 9:30

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi monitorowania wjazdu pojazdów na teren enklawy Miklaszewskiego w SMB "Imielin"

Oznaczenie: 12/TTE/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-11-25 9:30

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku SMB "Imielin" przy ul. Wasilkowskiego 1a

Oznaczenie: 13/TTE/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-11-25 9:30

Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach SMB "Imielin"

Oznaczenie: 11/TTE/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-10-21 9:30

 Przetarg nieograniczony na prowadzenie konserwacji instalacji sanitarnych w zasobach SMB "Imielin"

Oznaczenie: TTE/06/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-05-27 r. do godz. 9.30

Przetarg nieograniczony na modernizację i rozbudowę altanek śmietnikowych w zasobach SMB Imielin.

Oznaczenie: 03/TT/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-03-18 9:30

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Dereniowej 4 i 13, Miklaszewskiego 11 oraz Wasilkowskiego 1A

Oznaczenie: 02/TT/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-03-11 10:30

Wykonanie wymiany pionów elektrycznych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Hawajskiej 1, Hawajskiej 4 i Hawajskiej 10, oraz przy ul. Dereniowej 7

Oznaczenie:
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 2021-02-22 8:30

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Spółdzielni (pokój 25) za odpłatnością 50 zł. Opłatę należy wpłacić na konto PKO BP nr 60 1020 1169 0000 8102 0011 2151. 

Oznaczenie: 01/GK/2024
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 20.02.2024 do godz 9:30

SMB Imielin ogłasza przetarg ograniczony na kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej SMB Imielin w Warszawie

Oznaczenie: 23/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 19.10.023r. do godz 09:30

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli wentylacji w budynkach SMB Imielin

Oznaczenie: 27/TTE/23
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 16-11-2023r. godz. 10:00

SMB „IMIELIN" z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 
Tel. 22 546 19 00, fax 22 644 81 48 Ogłasza przetarg nieograniczony -sprawa nr 27/TTE/2023 na: Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 
SMB „Imielin" przy ul. Malinowskiego 5 w Warszawie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony Spółdzielni (www. smbimielin.pllwspółpracalprzetargi) Termin składania ofert i wpłaty wadium upływa 16.11.2023 r. o godz. 9.30 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni pok. 22 Wymagane wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 OOO zł. Wadium należy wpłacić na konto PKO BP nr6010201169 0000 8102 0011 2151. 
Potwierdzenie przelewu należy dołączyć do oferty. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert. Informacje w sprawach przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, tel. 22 546 19 26, 22 546 19 00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zawieszenia przetargu na okres do trzech miesięcy bez podania przyczyny. 

Oznaczenie: 08-TTE-21
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 15-07-2021 godz: 10:00

SMB „IMIELIN” z siedzibą w Warszawie, ul. Malinowskiego 5 ogłasza przetarg nieograniczony  na:  Wykonanie wymiany instalacji gazu w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Dereniowej 5 i Warchałowskiego 9

Oznaczenie: 22/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 12.10.2023 do godz. 10:00

SMB "Imielin" ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie dostawy i wymiany ciepłomierzy w budynkach SMB Imielin"

Oznaczenie:
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 11.03.2021 9:30

Przetarg nieograniczony – sprawa nr 01/TT/2021 na przeprowadzenie w mieszkaniach i lokalach usługowych SMB „IMIELIN” 5-cio letnich pomiarów instalacji elektrycznej

Oznaczenie: 17/TTE/2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 10-08-2023 10:00

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynku SMB Imielin w Warszawie przy ul. Warchałowskiego 1

Oznaczenie: 29-TTE-2023
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 07.12.2023 do godz. 09:30

SMB Imielin ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie ochrony fizycznej i elektronicznej oraz prowadzenie konserwacji systemów alarmowych

Oznaczenie: 04/TT/2021
Status: Rozstrzygnięty
Termin składania ofert: 04-05-2021 godz. 9:30

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach SMB „IMIELIN” przy ul. Dereniowej 4 i 13, Miklaszewskiego 11 oraz Wasilkowskiego 1A