Prace związane z wymianą instalacji gazowej obejmują:

  • na klatkach schodowych – montaż pionów i podejść do lokali
  • w lokalach – montaż rozprowadzeń do kuchenek gazowych
  • w piwnicach – wymiana poziomu instalacji gazowej

Harmonogram robót w lokalach i piwnicach jest podany w odrębnym ogłoszeniu.

Kontakt do wykonawcy: 518 274 055

Ze strony Spółdzielni roboty nadzorować będzie inspektor nadzoru: 22 546 19 20

Informacje o pracach zostaną zamieszczone również na klatkach schodowych.