Zgodnie z informacjami podanymi na naszej stronie w poprzedniej informacji musimy dostarczyć ORYGINAŁY petycji. Dlatego też nie podawaliśmy w ogłoszeniach na klatkach schodowych adresu mailowego i poprosiliśmy o dostarczenie petycji do 17 marca do biur Spółdzielni.
Petycję możecie zostawiać Państwo w naszych biurach, dodatkowo wystawiliśmy w holu siedziby urnę, petycję można też wrzucić do skrzynki "zwroty" na klatkach schodowych - nasi gospodarze do piątku 17 marca będą je na bieżąco opróżniać.