Szanowni Państwo,

w ankiecie poprosiliśmy o wypowiedź w sprawie kluczowych dla mieszkańców obszarów: ochrony zieleni, bezpieczeństwa, polityki budowlanej, infrastruktury użytkowej, potrzeb remontowych, komunikacji, czystości i porządku, imprez kulturalnych, zmian zapisów statutowych i regulaminowych oraz regulacji stanu prawnego gruntów. Zrealizowane badanie będzie punktem wyjścia do podjęcia działań usprawniających pracę SMB „Imielin” z uwzględnieniem priorytetów wskazywanych przez członków Spółdzielni w formie ocen lub oczekiwań.
A co dla Państwa ma największe znaczenie?
Bezpieczeństwo to obszar, na który najczęściej w odpowiedziach zwracano uwagę. Państwa postulaty to m.in. poprawa jakości chodników, monitoring i montaż szlabanów, które zmniejszą ruch drogowy wewnątrz enklaw. Dla wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni bardzo duże znaczenie ma również dbałość o spółdzielcze tereny zielone. Rekomendujecie Państwo m.in. utworzenie parku, zwiększenie liczby koszy na śmieci czy zbadanie ujęć wody. Trzecim ważnym obszarem jest regulacja stanu prawnego gruntów spółdzielczych, która daje pewność zamieszkiwania i obrotu nieruchomością, czyli również daje poczucie bezpieczeństwa.

W przedstawionym raporcie zebrano wyniki ze wszystkich analizowanych obszarów, uzupełniając je o wnioski płynące z badania.

Bardzo dziękujemy za Państwa opinie wyrażone w ankiecie. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym w formie załącznika raportem.