Warszawa, 5.02.2024r.

 

OGŁOSZENIE

SMB Imielin informuje,  że w dniach  4- 8.03. 2024r. w budynku
przy ul. Hawajskiej 6 odbędzie się uruchomienie nowej instalacji gazowej i montaż indywidualnych gazomierzy wg następującego harmonogramu:

4.03.2024r. o godz. 7.30 nastąpi wyłączenie dopływu gazu do starej instalacji i podłączenie nowej instalacji do sieci gazowej

data

klatka

Montaż gazomierzy

w godz :

Podłączanie kuchenek gazowych do nowej instalacji w godz:

5.03.24

I

9.00 – 13.00

8.00 – 15.00

6.03.24

II

9.00 – 13.00

8.00 – 15.00

7.03.24

III

9.00 – 13.00

8.00 – 15.00

8.03.24

IV

9.00 – 13.00

8.00 – 15.00

 

Obecność użytkowników lokali jest obowiązkowa we wskazanych dniach w godzinach  8.00 – 15.00.

Jednocześnie  informujemy,  że  lokale, w których nie wykonano nowej instalacji lokalowej lub dla których nie została zawarta umowa z dostawcą gazu, po uruchomieniu nowej instalacji gazowej  nie będą miały dostępu do paliwa gazowego.

Montaż gazomierzy będzie wykonywać: Polska Spółka Gazownictwa, Gazownia Warszawa Centrum , ul. Lewicka 12,  Warszawa

Podłączenie kuchenek gazowych : Prom-Gaz S.c., Bohuszewiczówny 24, Warszawa