Pzypominamy, że przez cały czas czekamy na oświadczenia zawierające zgodę na powiadomienia o awariach, planowanych remontach, stanie salda na koncie i innych. Państwa deklaracja pozwoli w szybki sposób poinformować drogą telefoniczną lub elektroniczną o ważnych sprawach dotyczących Spółdzielni. 
Chcemy niezwłocznie docierać do naszych mieszkańców z informacjami, dlatego prosimy osoby, które jeszcze nie złożyły deklaracji, o jej wypełnienie i dostarczenie drogą mailową na adres sekretariat@smbimielin.pl lub do sekretariatu SMB „Imielin” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Malinowskiego 5. Druki są również dostępne u Administratorów poszczególnych budynków i na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.smbimielin.pl/dla-mieszkancow/wzory-formularzy.