Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej "Imielin"  w Warszawie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz za rok obrotowy 2024.
Termin: do dnia 13 listopada 2023 r., do godz. 10.00.
Szczegóły w załączniku.