Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Imielin”, działając na podstawie §55 ust. 1 pkt 5 statutu zwołuje na dzień 16 czerwca 2023 r. (piątek) Walne Zgromadzenie Spółdzielni, które odbędzie się w hali sportowej Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Dereniowej 48  w Warszawie o godz. 18.00.
Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad zamieszczamy w załączniku. Zostanie ono równiez dostarczone do członków naszej Spółdzielni.