Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad stanem instalacji sanitarnych oraz robotami realizowanymi w zasobach Spółdzielni,
 • Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali, obiektów i urządzeń; wnioskowanie i zalecanie niezbędnych prac z zakresu robót sanitarnych
 • Kontrola zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, ustalonymi w umowie lub zleceniu zakresem robót, przepisami, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Kontrolowanie firm konserwującej instalacje: wodno-kanalizacyjną, C.O., C.W., C.W.U. i gazową w celu zapewnienia sprawności ww. instalacji oraz jej bezawaryjnej pracy.
 • Przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w zakresie robót sanitarnych,
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych w zakresie branży sanitarnej,
 • Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców oraz innych osób w zakresie spraw sanitarnych
 • Ścisła współpraca z kierownictwem oraz poszczególnymi działami.

Nasze wymagania:

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne – kierunkowe,
 • Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej,
 • Znajomość prawa budowlanego z przepisami wykonawczymi oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Znajomość zagadnień z zakresu działania spółdzielni mieszkaniowych,
 • Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odporność na stres i umiejętność zarządzania czasem, ustalanie priorytetów,
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców,
 • Samodzielność, dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Kontrakt B2B bądź umowę o pracę,
 • Samodzielne stanowisko przy jednoczesnym wsparciu przełożonych
 • Ubezpieczenie grupowe,
 • Prywatną opiekę medyczną.