Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad stanem technicznym nieruchomości
 • Udział w komisjach oceny stanu technicznego budynków, lokali, obiektów i urządzeń; wnioskowanie i zalecanie niezbędnych prac z zakresu robót budowlanych
 • Obsługa formalno-administracyjna procesów inwestycyjno-administracyjna procesów inwestycyjno-remontowych (zapytania ofertowe - analiza ofert – umowa - nadzór nad realizacją prac - rozliczenie)
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i kontrola zaawansowania robót,
 • Weryfikacja dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej,
 • Przygotowywanie i negocjacja umów z wykonawcami
 • Kierowanie i organizacja pracy podwykonawców i dostawców zgodnie z warunkami zawartych umów
 • Przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót tym odbiorów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
 • Przygotowanie protokołów odbiorów poszczególnych etapów prac budowlanych i innych dokumentów koniecznych do wystawiania faktur
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych.
 • Tworzenie pełnej dokumentacji inwestycji, w tym min. harmonogramów i kosztorysów na etapie przygotowania inwestycji
 • Bieżąca analiza kosztów prowadzonej inwestycji
 • Ścisła współpraca z kierownictwem oraz poszczególnymi działami.
 • Załatwianie indywidualnych spraw lokatorów, najemców oraz innych osób w zakresie spraw budowlanych
 • Przygotowywanie danych do planu rzeczowo-finansowego Spółdzielni w zakresie robót budowlanych, drogowych

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w branży min 3 lata
 • Dobra znajomość pakietu Ms Office, Programu Norma Pro
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres i umiejętność zarządzania czasem, ustalanie priorytetów,
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista w bieżącej pracy związanej z obsługą mieszkańców
 • Samodzielność, dyspozycyjność
 • Mile widziane - Doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych na podobnym stanowisku.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Samodzielne stanowisko przy jednoczesnym wsparciu przełożonych
 • Ubezpieczenie grupowe

Prywatną opiekę medyczną